Štampani proizvodi

Štampane zastavice

Štampane zastavice – u ovu kategoriju reklamnih proizvoda spadaju stone zastavice i kapitenske zastavice koje se najčešće rade u obliku trougla, štita ili pravougaonika. Po želji se mogu staviti rese.