Dizajn / Priprema

Priprema za tkanje i digitalnu štampu

Priprema za tkanje i digitalnu štampu

Dizajn / Priprema

Pravilnom pripremom je moguće eliminisati greške koje bi mogle nastati pri tkanju i štampanju.
Pre nego što za Vas otpočnemo tkanje ili štampu, potrebno je pripremu poslati putem e-maila.

Pripremu za tkanje i digitalnu štampu možete napraviti u programima:

  • Adobe illustrator ili InDesign – dokument je potrebno dostaviti u .ai, .eps ili .pdf formatu sa tekstualnim delovima pretvorenim u krive (type / create outlines).
  • Corel Draw – dokument je potrebno dostaviti u .cdr ili .eps formatu sa tekstualnim delovima, u kojima je korišćen neki font, pretvorenim u krive (arrange / convert to curves).
  • Photoshop – fajlove izrađene u Photoshop okuženju dostaviti u .eps ili .tiff formatu (NE u izvornom .psd formatu).

Fajl uvek treba praviti na tačnu dimenziju 1:1 bez ikakvih dodatnih oznaka. Molimo Vas koristite CMYK ili Pantone paletu boja. U samom fajlu obavezno napravite „swatch“ sa korišćenim bojama i tekstualnom oznakama iste. Ako radite u Photoshop okuženju, radi postizanja vizuelnog maksimuma, preporučujemo rad u rezoluciji 300dpi.
Nakon završene pripreme potrebno je konvertovati sav tekst u krive. U suprotnom može doći do gubitka određenih slova kao i do pomeranja čitave pripreme.

Kako bi obezbedili željeni kvalitet i izgled tkanih i štampanih proizvoda i da bi se isključila mogućnost pojave greške molimo Vas da pažljivo pročitate i prekontrolišete sadržaj, kao i ispravnost podataka koje ste naveli.

Šabloni žakar etiketa

Šabloni žakar privezaka

Primeri žakar tkanih amblema

Nit koja spaja Vaše ideje i stvarnost