Priprema za štampu

Pravilnom pripremom je moguće eliminisati greške koje bi moge nastati pri tkanju i štampanju.

Pre nego što za Vas otpočnemo tkanje ili štampu, potrebno je pripremu poslati putem e-maila ili dostaviti na CD-u u elektronskoj formi.

 

Pripremu za tkanje i digitalnu štampu možete napraviti u programima:

 

Adobe illustrator ili InDesign – dokument je potrebno dostaviti u .ai, .eps ili .pdf formatu sa
tekstualnim delovima pretvorenim u krive (type / create outlines).

Corel Draw – dokument je potrebno dostaviti u .cdr ili .eps formatu sa tekstualnim delovima, u
kojima je korišćen neki font, pretvorenim u krive (arrange / convert to curves).

Photoshop – fajlove izrađene u Photoshop okuženju dostaviti u .eps ili .tiff formatu (NE u
izvornom .psd formatu).


Fajl uvek treba praviti na tačnu dimenziju 1:1 bez ikakvih dodatnih oznaka. Molimo Vas koristite CMYK ili Pantone paletu boja. U samom fajlu obavezno napravite "swatch" sa korišćenim bojama i tekstualnom oznakama iste. Ako radite u Photoshop okuženju, radi postizanja vizuelnog maksimuma, preporučujemo rad u rezoluciji 300dpi.

Nakon završene pripreme potrebno je konvertovati sav tekst u krive.
U suprotnom može doći do gubitka određenih slova kao i do pomeranja čitave pripreme.

Kako bi obezbedili željeni kvalitet i izgled tkanih i štampanih proizvoda i da bi se isključila mogućnost pojave greške molimo Vas da pažljivo pročitate i prekontrolišete sadržaj, kao i ispravnost podataka koje ste naveli.

Takođe, potrebno je da znate da Word, Excel, Power Point, Word Pad i slično NISU PROGRAMI ZA PRIPREMU ZA TKANJE I DIGITALNU ŠTAMPU. U njima nam možete poslati samo podatke i uputstva koju ćemo mi za Vas uraditi.